• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ples, koreografija (Dance, choreography)

Ples, koreografija (Dance, choreography)

Course Information

Študij je namenjen predvsem aktivnim plesalkam in plesalcem, ki se želijo poklicno udejanjati na področju plesa, koreografije in plesne pedagogike. Akademija za ples je prva ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvo stopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa, džez plesa, standardnih in latinskoameriških plesov ter družabnega plesa. Študij je aktiven in ustvarjalen. Izvaja se ločeno po plesnih smereh s skupnim izvajanjem teoretičnih in nespecifičnih predmetov. Smeri: Družabni ples, Tekmovalni ples ST in LA, Džez, Sodobni ples, Balet. Izvajalci programa so uveljavljeni in priznani vrhunski plesni ustvarjalci in pedagogi. Diploma, pridobljena na Akademiji za ples omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za bogato aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju plesa po koncu njihove plesne kariere kot koreografi in plesni pedagogi. Študij temelji na plesnih klasih izbrane plesne smeri (sodobni ples, džez ples, standardni in latinskoameriški plesi ter družabni ples), kjer se plesalci urijo v ustvarjalnosti in izraznosti, plesnih tehnikah ter razumevanju in obvladovanju svojega telesa in prostora. Poleg tega pa pridobijo tudi potrebna strokovna in praktična znanja s področja fizične priprave plesalca, preventivne medicine, fiziologije, glasbe, baleta, psihologije in pedagogike, igre in glasbe, koreologije in zgodovine plesa, organizacije in menedžmenta v kulturi ter odrske, avdio in video tehnologije.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končana srednja baletna šola oziroma ustrezna baletna izobrazba o čem odloča komisija. Komisija na podlagi dokumentacije in intervjuja oceni njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.
POGOJ ZA VPIS: Vsi kandidati, ki se prijavljajo na smer sodobni ples, džez, tekmovalni ples in družabni ples morajo opraviti preizkus nadarjenosti (avdicijo) z zagovorom portfelja, ki ga Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
POGOJ ZA VPIS: Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 20 % točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti - 70 % točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu - 10 % točk.
POGOJ ZA PREHOD: Pri prehodu v 2. oziroma 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Akademiji za ples.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Akademija za ples, samostojni visokošolski zavod (Academy of dance)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/akademija-za-ples-c20
Telefon: (+386) 02 250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani plesalec koreograf (VS) - diplomirana plesalka koreografinja (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. ples. kor. (VS)

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Akademija za ples, samostojni visokošolski zavod

Course Locations

Reference Data

Course address:

Štihova ulica 007, Ljubljana

Course location information:

Slovenija