• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Physics and Nanoscience, Bachelor's Programme

Physics and Nanoscience, Bachelor's Programme

Course Information

Nanovetenskap handlar om att förstå, kontrollera och konstruera materia och material på en skala av en miljondels millimeter. Detta program ger dig bredd och djup, teori och experiment, med en stark koppling till världsledande materialforskning. De första åren läser du grundkurser i klassisk och modern fysik, såsom mekanik, vågfysik, kvantfysik och nanovetenskaplig introduktion. Det tredje året ges fördjupningar i nanoteknologi, fysikprojekt i en forskargrupp och valbara kurser. Du får en solid matematisk grund och nära kontakt med forskargrupper. Oavsett vilken bana du väljer efter examen kan du se fram emot att alltid vara i framkanten av vetenskap och teknik. Som fysiker arbetar du ofta med material- och teknikutveckling men kan även arbeta med modeller, analyser, prognoser och beräkningar inom helt andra områden. Du kan till exempel arbeta på teknik- och tjänsteföretag eller universitet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-19

Provider Information

Provider Name: 
Linköping University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING, liu@liu.se, http://www.liu.se/