• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Philosophy

Philosophy

Course Information

Būsimieji filosofijos bakalaurai studijuoja šiuos dalykus: filosofijos propedeutiką, antikinę filosofiją, viduramžių filosofiją, naujųjų amžių filosofiją, XIX ir XX amžių filosofiją, formaliąją ir taikomąją logiką, taikomąją etiką, šiuolaikinę socialinę filosofiją, politikos filosofiją, religijos filosofiją, kalbos filosofiją, istorijos filosofiją, filosofinę antropologiją, estetiką, filosofijos didaktiką, graikų ir lotynų kalbas ir kt.
IV ir V semestruose studentai rašo pasirinkta tema kursinį darbą, o VII semestre rašo ir gina baigiamąjį darbą. Trečiaisiais studijų metais (6 semestras) studentai atlieka 405 val. praktiką: Užsienio reikalų ministerijoje, Kauno savivaldybėje, Lietuvos žmogaus teisių centre, Lietuvos Respublikos Seime, Viešųjų pirkimų tarnyboje.
Programą baigęs ir universalų išsilavinimą įgijęs filosofijos bakalauras galės tęsti studijas MRU teisės ir valdymo, bioteisės, edukologijos, politikos mokslų ir kai kuriose kitose magistrantūros programose.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

210

Provider Information

Provider Name: 
Mykolas Romeris University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bachelor of Philosophy
Awarding body:

Mykolas Romeris University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20