• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē) - Prof. mag. studijas

Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē) - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (krievu, angļu vai latviešu valodas skolotājs): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019.

Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.-12. klasē".

Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā un svešvalodas (vienas no svešvalodām: krievu/angļu/latviešu) skolotāja 1.-12. klasē kvalifikāciju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts .
Papildu nosacījumi:
1) krievu valodas prasme, kuru apliecina krievu valodas apguve vismaz 70 % centralizētā eksāmena rezultātā vai gada vai eksāmena vērtējums, kas nav zemāks par 7 (labi) iepriekšējās izglītības dokumentā;
2) angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm;
3) latviešu valodas prasme, kuru apliecina latviešu valodas apguve vismaz 70 % centralizētā eksāmena rezultātā vai gada vai eksāmena vērtējums, kas nav zemāks par 7 (labi) iepriekšējās izglītības dokumentā.

Costs: 

1425 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 138

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Tukuma filiāle
Provider Contact Info: 

Pils iela 14, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
63126807; 26437342
tukums@lu.lv
www.filiales.lu.lv/tukuma-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs skolas pedagoģijā; Svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.-12. klasē