• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagoģija (Skolotājs logopēds) - Prof. mag. studijas

Pedagoģija (Skolotājs logopēds) - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019.

Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Skolotājs logopēds".

Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikāciju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts

Costs: 

1425 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 138

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle
Provider Contact Info: 

Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
63323457
kuldiga@lu.lv
www.filiales.lu.lv/kuldigas-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā; Skolotājs logopēds