• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs) - Prof. mag. studijas

Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs) - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019.

Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Pamatizglītības skolotājs".

Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā un pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts

Costs: 

1425 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 138

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle
Provider Contact Info: 

Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
63323457
kuldiga@lu.lv
www.filiales.lu.lv/kuldigas-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs skolas pedagoģijā; Pamatizglītības skolotājs