• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagoģija - Doktora studijas

Pedagoģija - Doktora studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019.

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Maģistra grāds pedagoģijā/psiholoģijā vai izglītības vadībā vai maģistra grāds kādā no izglītības tematiskajām jomām (programmu grupām) – Humanitārās zinātnes, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Sociālā labklājība un sociālā palīdzība un ne mazāk kā 3 gadu profesionālā pieredze pedagoģijas izglītības jomā. Pretendentam jāiesniedz referātu par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā (līdz 20 lpp. datorsalikumā) vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā padziļināto pētījumu apakšmodulī (vispārīgā izglītība, speciālā izglītība vai profesionālā izglītība), izziņu par vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā.

Costs: 

2550 EUR gadā (pilna laika studijas latviešu valodā); 2160 (nepilna laika studijas latviešu valodā); 3200 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Pedagoģijas doktors (Dr.paed.)