• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Parliament Law and State Institutions

Parliament Law and State Institutions

Course Information

1. Programos tikslai.
Parengti aukštos kvalifikacijos Parlamento teisės ir valstybės valdžios institucijų specialistus, kurie būtų gerai susipažinę su Lietuvos konstitucinių institutų, parlamento teisės, teisėkūros ir teisės aktų vertinimo metodologija, Lietuvos ir kitų šalių valstybės valdžios organizavimo ir veiklos teisiniu reguliavimu bei jo taikymo praktika ir gebėtų tinkamai spręsti šių institucijų veikloje kylančias problemas.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Priimami asmenys, turintys teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę teisės vientisąsias universitetines studijas.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Nėra.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos
Lietuvių
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus)
Teorinių studijų bloke numatoma dėstyti šiuos mokymo dalykus:
· Mokslinis tiriamasis darbas (11);
· Asmens teisių apsaugos institucijos (4);
· Lietuvos konstituciniai institutai (4);
· Konstitucinė atsakomybė Lietuvoje ir užsienio šalyse (3);
· Konstitucinis teisminis procesas (3);
· Konstituciniai valstybės ir bažnyčios santykių pagrindai (3);
· Teisėkūra (3);
· Teisės aktų vertinimo metodologija (3);
· Politinės kampanijos (3);
· Parlamentinė kontrolė Lietuvoje ir užsienio šalyse (3);
· Rinkimų ir referendumo teisė (3);
· Vidurio ir Rytų Europos konstitucinės sistemos (3);
· Vykdomosios valdžios institucijos Lietuvoje ir užsienio šalyse (2).

6. Praktikos apibūdinimas
Nėra
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Magistro baigiamasis darbas - 15 kreditų.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Konstitucinės teisės katedros vedėjas Prof. Egidijus Jarašiūnas

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Bachelor of Law

Credits: 

90

Provider Information

Provider Name: 
Mykolas Romeris University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Law
Awarding body:

Mykolas Romeris University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20