• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Papirničar

Papirničar

Course Information

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem, da:
izvajajo postopke razpuščanja snovi,
pravilno zaganjajo in zaustavljajo posamezne elemente papirnega ali kartonskega stroja,
nastavljajo in kontrolirajo parametre posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja,
opravljajo naloge v dodelavi papirja ali kartona,
opravljajo in vrednotijo meritve kvalitete papirja ali kartona ter meritve v pripravi snovi,
prepoznavajo in odpravljajo napake v papirju in kartonu,
so zmožni timskega dela ob zastojih in pretrgih,
delo opravljajo varno in odgovorno,
pri delu uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
komunicirajo s sodelavci v strokovnem jeziku,
varujejo okolje v skladu s predpisi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@siclj.si
Spletni naslov: https://www.siclj.si/
Telefon: (+386) 01 280 53 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ptujska ulica 6
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija