• EQF Home Page Icon

Qualification: Põllumajandustöötaja, tase 3

Põllumajandustöötaja, tase 3

Qualification Information

Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5.

Põllumajandustöötaja, tase 3 töötab põllumajanduslikus ettevõttes vastavalt juhistele. Tema põhiliseks tööülesandeks on loomade või lindude heaolu tagamine.
Ta töötab iseseisvalt temale etteantud tootmislõigu osas ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast.
3. taseme põllumajandustöötaja hooldab vähemalt ühte looma- või linnuliiki ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt lüpsmine, karjatamine, pügamine, karusloomade nahastamine jm.

Töötamine põllumajanduses eeldab tööd põllu- ja farmitehnikaga ja põllumajanduslike masinatega.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda