• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pædagog

Pædagog

Course Information

Efter en indledende fællesdel skal du vælge en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe af børn, unge og voksne. Du specialiserer dig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Du kan også arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. Du har skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk DPædagogisk assistentuddannelsen samt dansk C, samfundsfag C og engelsk EAnden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02Kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskravBemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.Enkelte pædagogseminarier tilbyder et forberedelseskursus til uddannelsen for indvandrere og flygtninge.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen, undtagen i de to lønnede praktikperioder.

Provider Information

Provider Name: 
UCSJ, Nykøbing F. (UCSJ Nyk F)
Provider Contact Info: 

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Course Locations

Reference Data

Course address:

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Snorrebakken 66, 3700 Rønne

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Sønderport 10, 8500 Grenaa

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Pasteursvej 49, 1799 København V

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Hobrovej 85, 9000 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Sydhavns Plads 4, 2450 København SV

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Skejbyvej 29, 8240 Risskov

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Prinsens Alle 2, 8800 Viborg

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Bøgildvej 10, 7430 Ikast

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Vejlevej 2, 7300 Jelling

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Bybjergvej 25, 2740 Skovlunde

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Kuskevej 1A, 4760 Vordingborg

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Baagøes Alle 8B, 5700 Svendborg

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Rømersvej 3, 5200 Odense V

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Dronning Margrethes Vej 11-13, 6200 Aabenraa

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Strandvejen 93, 2100 København Ø

Course location information:

DK02