• EQF Home Page Icon

Qualification: pálinkamester szaktanácsadó

pálinkamester szaktanácsadó

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:

A képzés célja gazdasági, marketing és technológiai kérdésekben egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a pálinka-előállítás folyamatának egészét áttekinteni és egy pálinkafőző üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket meghozni. A végzett hallgatók alapos szakmai és gazdasági ismereteik, valamint szakmatörténeti felkészültségük révén hozzájárulnak a kialakulóban lévő pálinkakultúra és pálinkaturizmus elterjesztéséhez is.

A képzés során a rendszerszemléletű megközelítésre törekedve az oktatás integrálja mindazt a kertészettudományi, biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot, melynek révén a végzett hallgatók különböző munkaköröket tölthetnek be a pálinka-előállító és -forgalmazó vállalkozásoknál. 

A képzés keretében az elméleti előadásokat és szemináriumokat laboratóriumi és félüzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemleutak egészítik ki. A képzés részét képező üzemlátogatások keretében termékkóstolásra, személyes benyomások szerzésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik.

Személyes adottságok, készségek:

* Jártasságok: pálinka-előállító vállalkozások technológiai tervezése, a technológia felépítése, az egyes funkcionális részterületeinek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldása.

* Készségek: a résztvevők készségszinten sajátítják el a nyersanyag optimális kiválasztását a különböző pálinkák készítéséhez, a technológiai és gazdasági folyamatok optimalizálását, a korszerű piackutatási módszerek gyakorlati alkalmazását és a hatékony marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés eredményes befejezését követően a hallgatók képessé válnak a pálinkakészítéshez kapcsolódó különböző termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és turisztikai munkakörök betöltésére. Átfogó ismereteik birtokában komplex módon képesek áttekintetni és irányítani a pálinka-előállító vállalkozások tevékenységét, technológiai, műszaki és gazdálkodási ismereteik birtokában alkotó módon járulhatnak hozzá a magyar pálinkavertikum versenyképességének növeléséhez és a pálinka-előállító vállalkozások hatékonyságának fokozásához.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education