• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Organizator socialne mreže

Organizator socialne mreže

Course Information

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:
organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo;
organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi;
informiranje uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju; sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni;
samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu;
oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
1.10.
Access requirements: 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc ter osebni razgovor.

Provider Information

Provider Name: 
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: cvs@gea-college.si
Spletni naslov: http://www.gea-college.si/center-visjih-sol/
Telefon: (+386) 01 5881 300

Course Locations

Reference Data

Course address:

Dunajska cesta 156 1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija