• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Organizacija in management informacijskih sistemov (Organization and Management of Information Systems)

Organizacija in management informacijskih sistemov (Organization and Management of Information Systems)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega študija je, da študenta usposobi tako, da zna razvijati, zasnovati in implementirati rešitve z informacijsko tehnologijo tako, da izboljšajo delovanje organizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen magistrski študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti; opravljen izpit iz naslednjih predmetov: Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Objektno orientirana analiza in razvoj informacijskih sistemov (8 ECTS), Poslovno obveščanje (7 ECTS), Raziskovanje informacijskih sistemov (8 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Kandidatova bibliografija (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/default.aspx
POGOJ ZA PREHOD: Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in podiplomski študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fov.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fov.um.si/
Telefon: (+386) 04 237 42 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska pot 016, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Maistrova ulica 005, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva cesta 055A, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta 5. maja 014, Ajdovščina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg zbora odposlancev 030, Kočevje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dunajska cesta 128, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 013, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Ivanke Uranjek 006, Žalec

Course location information:

Slovenija