• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Organizācijas drošība - Prof. bak. studijas

Organizācijas drošība - Prof. bak. studijas

Course Information

PRASMES
Apgūsi praktiskās iemaņas pašaizsardzībā, kā arī iemācīsies būt gatavs sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Iemācīsies rīkoties dažādās krīzes situācijās, gūsi zināšanas par noziedzīgu nodarījumu atklāšanas īpatnībām, kā arī par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Iemācīsies plānot, organizēt un vadīt ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus. Iegūsi praktiskās iemaņas detektīvdarbībā. Apgūsi prasmes profesionāli kontrolēt un motivēt padoto personālu un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm.

KARJERA:
•Tu, strādājot valsts vai pašvaldības institūcijā, būsi labi sagatavots, lai ieņemtu vidēja līmeņa vadītāja amatu
•Tu būsi labi sagatavots darbam privāto struktūru drošībā, operatīvajā darbībā, drošības tehnisko ierīču nodrošinājumā, kriminālistikā un personu apsardzē
•ja vēlies strādā privātajās institūcijās, izvēlies karjeru - komercsabiedrību drošības dienesta vadītājs

PRAKSE 1., 2. un 4. studiju gadā. Augstskola ir Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA) biedrs, kas ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tā apvieno trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus, kuros zināšanas praksē regulāri pārbauda topošie speciālisti. Tu varēsi iziet praksi lielākajos drošības jomas uzņēmumos G4S un Grifs AG, kā arī Turībā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE: latviešu valoda un svešvaloda (angļu, vācu, krievu, franču). Reflektantam jāiesniedz izraksts no ambulatorā, stacionārā pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka reflektants ir praktiski vesels; izziņa no narkologa, izziņa no psihiatra; izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par (ne)sodāmību.

Costs: 

2370 EUR gadā (dienas); 2170 EUR gadā (vakara), 2070 EUR gadā (neklātiene) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa augstskola Turība
Provider Contact Info: 

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
67622551, 67619008
turiba@turiba.lv
www.turiba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs organizācijas drošībā; Drošības dienesta vadītājs