• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Optometristi (AMK)

Optometristi (AMK)

Course Information

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista.

Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille.

Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa sekä työelämäharjoitteluissa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan osaamistestauksilla. Opiskelu optometristikoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Optometristi (AMK)
Qualification awarded description:

Optometristin tuottamiin palveluihin kuuluvat silmän taittovoiman määrittäminen, optisten apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien tunnistaminen. Optometristin asiantuntijuus perustuu näköjärjestelmän, näkökyvyn sekä silmäsairauksien tuntemiseen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista. Optometristi valitsee asiakkaalle näonkorjausratkaisun, määrää, valmistaa ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä muut optiset apuvälineet.

Optometristi ohjaa asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Optometristi työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehitettäessä ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU