• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Onderwijs en maatschappij theorie

Onderwijs en maatschappij theorie

Course Information

Globale structuur van onderwijs en vorming in Vlaanderen/ Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs / Beleidscyclus op onderwijsvlak / De bronnen van onderwijsrecht / De grondrechten inzake onderwijs / Onderwijsnetten / Door een overheid georganiseerd (officieel) of op privé-initiatief georganiseerd (vrij) onderwijs / Financiering of subsidiëring van het onderwijs / Onderwijsniveaus: basis- secundair en hoger onderwijs / Levenslang en levensbreed leren / Modularisering in het onderwijs / Centra voor Leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten / Gelijke onderwijskansenbeleid / Kwaliteitsbewaking en –bevordering in het onderwijs / Participatie in het onderwijs

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

33 uren

Start Date: 
2012-09-06T03:00:00+03:00

Provider Information

Provider Name: 
Centra voor Volwassenenonderwijs
Provider Contact Info: 

LIPPEVELD, Lutgard
15, 1210, Sint-Joost-Ten-Node
025539775

wordwatjewil@vlaanderen.be
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenoderwijs

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
DEELCERTIFICDEPOND

Course Locations

Reference Data

Course address:

Redingenstraat, 90
LEUVEN
3000
Belgium

Course location information:

CVO De Oranjerie (Redingenstraat)