• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oldtidskundskab

Oldtidskundskab

Course Information

Du får yderligere kendskab til det antikke græske sprog og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af græske tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsproget.

Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På kandidatuddannelsen i oldtidskundskab uddyber du din viden og dine kompetencer inden for litteratur og kultur i græsk og romersk oldtid, herunder skulpturer og arkitektur.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04