• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Okolje (Environment)

Okolje (Environment)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, ki zadevajo okolje v različnih sektorjih gospodarstva kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na lokalni in državni ravni. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju (School of Environmental Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: marina.artico@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/1000/
Telefon: (+386) +39 0481 545 223

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani okoljski tehnolog (UN) - diplomirana okoljska tehnologinja (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. okolj. tehnol.

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 008, Vipava

Course location information:

Slovenija