• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Oikeusnotaarin tutkinnossa vahvoina kantavina elementteinä toimivat kansainvälisyys ja painotus oikeudellisten käytäntöjen suuntaan sekä oikeuskulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Oikeusnotaarin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kolme vuotta. Oikeusnotaarin tutkinto antaa valmiudet OTM tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteen maisterin tutkinto (120 op) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkinto antaa valmiudet lakimiesammatteihin ja jatko-opintoihin.

Keskeisenä periaatteena niin opetuskokonaisuuksien sisällön kuin opetuksen toteutuksessa on oppimislähtöisyys. Tutkintorakenteella turvataan vahva akateeminen perusosaaminen sekä perehtyminen tarkempiin tutkimusintresseihin.

Yleisinä lähtökohtina oikeusnotaarin tutkinnon toteuttamisessa toimivat myös oikeudenalojen välinen vuorovaikutus samoin kuin oikeustieteen ja muiden tieteiden välinen vuorovaikutus sekä ajankohtaisuus. Yleistiedollisten ja taidollisten aineiden opetus on integroitu koko tutkinnon läpileikaten. Yleistiedollisten aineiden näkökulmasta tämä tarkoittaa niiden organisoitua, yhteisesti sovittua sisällyttämistä poolien antamaan opetukseen tarjoten opiskelijoille vähiten syvenevää osaamista.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3+2 vuotta

Start Date: 
22.08.17
Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Lapland, Faculty of Law
Provider Contact Info: 

University of Lapland, Faculty of Law
hakijapalvelut@ulapland.fi
admission@ulapland.fi
+35816362935
+35816341341
PL 122, 96101, ROVANIEMI
Yliopistonkatu 8, 96300, ROVANIEMI
University of Lapland (Main Building)
Yliopistonkatu 8, FI-96300 ROVANIEMI
University of Lapland
PO Box 122, FI-96101 Rovaniemi, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Oikeusnotaari
Qualification awarded description:

Oikeusnotaarin tutkinnon suorittanut:

  • omaa kattavan peruskuvan oikeusjärjestyksestä ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja valmiuksia työelämässä vastuullisesti ja laadukkaasti sekä ammattieettisesti kestävältä pohjalta
  • omaa hyvät oikeudelliset tiedonhallintavalmiudet ja hyvät vuorovaikutustaidot sekä kykenee käyttämään ja tuottamaan oikeudellista kieltä kirjallisesti ja suullisesti
  • ymmärtää oikeudellisten toimintaympäristöjen kansainväliset ulottuvuudet.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut:

  • on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista ja kielitaitoa
  • kykenee teoreettiseen oikeudelliseen ajatteluun ja akateemisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen
  • hallitsee kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden keskeiset osa-alueet
  • omaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja pätevyyden toimia oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonkatu 8, 96300, ROVANIEMI