• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Occupational therapy

Occupational therapy

Course Information

1.Programos tikslai
1. 1.Suteikti galimybę studentams įsigyti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją bei reabilitacijos bakalauro laipsnį
1. 2.Parengti ergoterapijos specialistus, gebančius savarankiškai ir nepriklausomai
· parinkti ergoterapijos tyrimo metodus,
· atlikti individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą,
· parinkti ortopedines, technines priemones ir išmokyti jomis naudotis, analizuoti ir koreguoti ergoterapijos programą,
· vadovauti grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms,
· užtikrinti ergoterapijos paslaugų kokybę ir saugumą,
· mokyti pacientus ir jų artimuosius,
· dalyvauti komandos veikloje,
· konsultuoti sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistus
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems- vidurinis išsilavinimas
3. Specialiųjų reikalavimų ir rekomendacijų nėra
4. Studijų kalba lietuvių
5. Studijų turinys
5.1 Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų (16 kreditų): užsienio kalba (4 kreditai), specialybės kalba (2 kreditai), kūno kultūra (4 kreditai), privalomi pasirenkami dalykai:humanitarinių mokslų (2 kreditai), fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų (2 kreditai), socialinių mokslų (2 kreditai).
5.2. Studijų programos pagrindų dalykų 64 kreditai: anatomija (4 kreditai), biomechanika ir dinaminė anatomija (6 kreditai), ergonomika (2 kreditai), ekonomika (2 kreditai), edukologijos pagrindai(3 kreditai), fiziologija (3 kreditai),filosofija (2 kreditai), farmakologija (2 kreditai),genetika (3 kreditai), informacinis raštingumas (3 kreditai), mokslinių tyrimų metodologija (3 kreditai), ekspresyvios psichoterapijos metodikos(7 kreditai), neįgaliųjų reabilitacija (4 kreditai), pirmoji medicininė pagalba (2 kreditai), psichologijos įvadas (2 kreditai), patologija (3 kreditai), reabilitacijos pagrindai (4 kreditai), specialistų komandos darbas (2 kreditai), specialioji edukologija(2 kreditai), socialinio darbo pagrindai (2 kreditai), visuomenės sveikatos pagrindai (3 kreditai).
5.3. Studijų programos specialaus lavinimo dalykų 72 kreditai:bendroji ergoterapija (5 kreditai), traumatologija ir ergoterapija (5 kreditai), techninių priemonių gamyba ir pritaikymas (4 kreditai), psichikos ligos ir ergoterapija (5 kreditai), nervų ligos ir ergoterapija (5 kreditai), sąnarių ligos ir ergoterapija (2 kreditai), vaikų ligos ir ergoterapija (2 kreditai), praktika (26 kreditai), kursinis darbas (4 kreditai), pasirenkami specialybės dalykai (4 kreditai).
5.4. Laisvai pasirenkamų dalykų 8 kreditai.
6. Praktikos apibūdinimas
Be tų gebėjimų, kuriuos studentai įgyja praktikos darbų metu, jie dar 1040 valandų dirbs įvairiose Vakarų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Praktikos programa sudaryta taip, kad kiekvieno semestro metu didėtų studento savarankiškumo laipsnis.Jie turės galimybę įgyti praktinių įgūdžių dirbant su traumatologiniais, nervų ligomis sergančiais, seno ir pagyvenusio amžiaus ligoniais, sergančiais psichiniais susirgimais, vaikais stacionare, sanatorijose, bendruomenėje. Praktika prasideda įsisavinus anatomijos, fiziologijos, patologijos, biomechanikos ir dinaminės anatomijos, edukologijos, bei psichologijos pagrindus ir baigus ,,Bendrosios ergoterapijos'' ciklą. Tokiu būdu bus įgyvendinamas ryšio tarp teorijos ir praktikos principas.Pirmuosius komunikacijos su pacientu įgūdžius studentai įgis ikiklinikinių užsiėmimų metu, naudojant kliento simuliavimo metodiką. Praktika bus organizuojama skirtingose vaikams ir suaugusiems reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, savivaldybių padaliniuose.
7. Studijų pabaiga - baigiamasis darbas (10 kreditų).
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Reabilitacijos ir slaugos katedros docentė Ligija Švedienė

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

240

Provider Information

Provider Name: 
Klaipeda University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bachelor of Ergotherapy
Other Qualification Awarded Term:

Occupational therapist

Awarding body:

Klaipeda University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84