• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communication design)

Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communication design)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere smer: Ilustracija, Fotografija ali Grafično oblikovanje. Študenti so sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic oblikovalskega procesa, spoznajo in razumejo oblikovalsko stroko in njen razvoj, pridobijo sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov teorije in prakse, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja oblikovanja vizualnih komunikacij z različnih področij in njegovih aplikacij, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne stroke, razumevanje splošne strukture oblikovanja vizualnih komunikacij ter povezanosti med njegovimi poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja oblikovalskih teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na različnih strokovnih področjih, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju oblikovanja vizualnih komunikacij in širše. Študenti se seznanjajo s specifičnimi znanji elektronsko digitalne tehnologije, s katero gradijo strukturno polje video podobe, video skulpture, video prostora, video artinternetne instalacije in računalniške 3D-animacije. V predavanjih so zajeta tudi poglavja iz estetike in zgodovine medijske umetnosti.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@aluo.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.aluo.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 251 27 26

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN) - diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. obl. vizual. kom. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erjavčeva cesta 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija