• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oblikovanje materialov (les, kovina)

Oblikovanje materialov (les, kovina)

Course Information

Poklic oblikovalca materialov postaja vse bolj perspektivno poklicno področje, ker je zelo pomemben pri vse bolj izrazitem razvoj novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno rabo ali predelavo odpadkov, se mu odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost, tako na področju razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov, ima inženir oblikovanja materialov zelo širok razpon znanj s področja tehničnih in družboslovno-humanističnih ved.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
1. 10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v program je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sclj.si
Spletni naslov: http://visjasola.sclj.si/
Telefon: (+386) 01 24 11 683

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Course location information:

Slovenija