• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Nursing Education programme

Nursing Education programme

Course Information

Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården. Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-01-20

Provider Information

Provider Name: 
Ersta Sköndal University College
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

11189 100 61 STOCKHOLM, info@esh.se, http://www.esh.se/