• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Novinarske študije (Journalism studies)

Novinarske študije (Journalism studies)

Course Information

Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Program nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 1

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan 4-letni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih področij. Kandidat opravi predmete v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja), in sicer: Temelji komunikologije, Jezikovna kultura I, Uvod v novinarstvo I, Novinarsko sporočanje I, Osnove prava za novinarje, Novinarska etika, Stilistika poročevalstva in en izbirni predmet izmed naslednjih: Novinarsko sporočanje ali Radio ali Televizija. Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan 4-letni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij novinarstva in informiranja ter družbenih in humanističnih ved.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje iz drugih področij z zbranimi 240 ECTS. Kandidat mora opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 40 ECTS (8 predmetov), in sicer: Temelji komunikologije, Jezikovna kultura I, Uvod v novinarstvo I, Novinarsko sporočanje I, Osnove prava za novinarje, Novinarska etika, Stilistika poročevalstva in en izbirni predmet izmed naslednjih: Novinarsko sporočanje ali Radio ali Televizija. Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan 3-letni 3-letni visokošolski strokovni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016. Kandidat mora pred vpisom na FDV opraviti izpite v obsegu 60 ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po dogovoru s skrbnikom programa.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje s področij novinarstva in informiranja ter družbenih in humanističnih ved z zbranimi 240 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje s kateregakoli študijskega področja z zbranimi 180 ECTS. Kandidat mora pred vpisom na FDV opraviti izpite v obsegu 60 ECTS v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja z izbiro predmetov po dogovoru s skrbnikom programa.
POGOJ ZA VPIS: Končan 4-letni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 s področij novinarstva in informiranja ter družbenih in humanističnih ved.
POGOJ ZA VPIS: Končan 4-letni študij po programu, ki ga je bilo možno vpisati pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/2016 iz drugih področij. Kandidat opravi predmete v okviru Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja), in sicer: Temelji komunikologije, Jezikovna kultura I, Uvod v novinarstvo I, Novinarsko sporočanje I, Osnove prava za novinarje, Novinarska etika, Stilistika poročevalstva in en izbirni predmet izmed naslednjih: Novinarsko sporočanje ali Radio ali Televizija. Za vse navedene predmete lahko kandidat uveljavlja znanja, pridobljena v predhodnem izobraževanju.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov pri dosedanjem študiju – 100 %.

Admission Procedure: 
Credits: 

60 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fdv.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 58 05 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister novinarskih študij - magistrica novinarskih študij
Other Qualification Awarded Term:

mag. nov. štud.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija