• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: No translation available

No translation available

Course Information

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Umeå University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Umeå universitet 901 87 UMEÅ, umea.universitet@umu.se, http://www.umu.se/