• EQF Home Page Icon

Qualification: nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó

nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó

Qualification Information

A képzés célja:
Olyan agrárszakemberek képzése, akik jó áttekintéssel, általános jártassággal rendelkeznek a magyar és a nemzetközi mezőgazdasági termelés és gazdálkodás szaktudományairól. Ismerik a marketing és szaktanácsadói tevékenység elméleti és gyakorlati tennivalóit.

Általános kompetenciák:
* természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;
* rendszerszerű és integrált szemléletmód;
* az információ és az ismeretfeldolgozás képessége;
* nyelvhasználat és jó kommunikáció.

Szakmai kompetenciák:
* a nemzetközi és európai uniós mezőgazdasági, gazdasági és környezettudományi tudományterületek alapjainak ismerete;
* jártasság a közigazgatás, szakigazgatás és európai intézményrendszerek ismeretében;
* megfelelő kommunikációs és lobbi képesség a beszélt idegen nyelven a szakértői vagy tanácsadói munkában;
* tájékozottság a fejlődő országok növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és halászati ágazataiban;
* jártasság szaktanácsadásban, elsősorban mezőgazdasági projektek tervezésében és pályázatírásban.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
* szakmai igényesség;
* tárgyilagosság, higgadtság és eredmény-irányultság;
* belső igény és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődésének követésére és annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására;
* képesség az új technológiák értékelő elemzésére, beállítására és eredményes alkalmazására;
* intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés;
* környezettudatos beállítódás a szakmai tevékenységben;
* önmaga és mások objektív szakmai és emberi kritériumokon alapuló értékelése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzettek elhelyezkedhetnek közép- vagy felsővezetőként az agrárszakterülethez kapcsolódó nemzetközi, európai uniós területen szakértői, irányítói, végrehajtói vagy döntéshozói feladatok ellátására.
Felkészültségük alapján képesek
* vállalkozások létrehozására, fejlesztésére, nagyvállalatok irányítási rendszerében különféle tanácsadói munkakörök betöltésére a magyarországitól eltérő társadalmi-gazdasági, kulturális és természeti környezetben;
* a szakterület helyi gyakorlati tevékenységeinek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére, értékelésére;
* a munkahely, valamint a gazdasági, munkaerő-piaci, természeti és társadalmi környezet közötti kapcsolat és összefüggések felismerésére és figyelembe vételére a termelés során;
* környezetvédelmi szemlélet érvényesítésére a fenntartható fejlődés érdekében, részben az erőforrások környezettudatos hasznosítása által az adott régióban, térségben.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education