• EQF Home Page Icon

Qualification: nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője

nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője

Qualification Information

7.1. Kompetenciák
MÓDSZER                                       SZEMÉLYES                              TÁRSAS kompetenciák
Mozgáskoordináció                           Ritmusérzék                             Kapcsolatteremtő készség
Információgyűjtés                            Koreográfia-ismeret                  Udvariasság
Szakdidaktika                                  Döntésképesség                        Irányítási készség
Kreativitás, ötletgazdagság                Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasság
Rendezési képesség                          Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelés
Rendszer-szerű gondolkodás              Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készség
Eredményorientáltság                        Szorgalom, igyekezet                Közérthetőség
Nyitott hozzáállás                              Megbízhatóság                          Tolerancia
Intuíció, módszeresség                      Zenei műveltség                       Empatikus képesség
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője, olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi ismeretekkel; tánc- és zenekultúrával; művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét.
Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, modern-, történelmi- és gyermek társas tánciskolákat, -tanfolyamokat szervez, valamint tánccsoportot vezet.
7.2.1. Az ismeretek elsajátítása után a művészeti vezető legyen képes:
- önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos társas, modern és/vagy versenytánc csoport magas szintű művészeti szakmai irányítására,
- táncoktatói, színpadi és versenytánci műhelymunkát vezetni,
- az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére,
- ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére,
- kísérleti táncszínházi alkotóműhely szervezésére,
- a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe,
- csoportjával közreműködni a helyi, a regionális, az országos és nemzetközi társas-, modern és verseny táncos találkozókon, illetve szervezésében.
7.2.2. A képzés végeztével legyen jártas:
- a táncelméleti és szakdidaktikai fogalmak értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában,
- a különböző táncformációk, koreográfiák tanításában, rendezésében,
- a történelmi, modern és színpadi táncok dramaturgiai elemzésében,
- a csoport működésének irányításában, a produkciók szervezésében,
- reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.
7.3.    Személyes adottságok,
- fejlett integráló és kommunikációs képesség
- jó memória és tanítói/tanulási készség
- művészi alkotói képzelet
- fejlett ritmusérzék, mozgáskoordináltság
- megbízhatóság korrektség
- informatikai eszközök használata
készségek
- elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati munkájában,
- elemző, értékelő készség,
- részvétel a kulturális marketing és fesztiválszervező munkában,
- csoportvezetői, -fejlesztői ismeretekkel közösségteremtő, - megtartó készség.
7.4.  Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A társas- és moderntánc csoportok művészeti vezetője, olyan közösségeket, személyeket irányít és képez - egy-egy település: oktatási, közművelődési, művészeti és egyéb intézményében, ahol  mozgáskultúrát, ritmusérzéket, ügyességet és empátiát fejlesztő tevékenység iránt jelentős mértékű az érdeklődés. A tevékenységrendszere kiterjed a nem hivatásos tánciskolák, táncműhelyek, versenytánc közösségek tagjainak irányítására, képzésére és a csoport menedzselésélésére is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education