• EQF Home Page Icon

Qualification: nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője

nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője

Qualification Information

7.1. Kompetenciák
MÓDSZER                                    SZEMÉLYES                                     TÁRSAS kompetenciák
Felfogóképesség                           Elhivatottság, elkötelezettség           Kapcsolatteremtő készség
Információgyűjtés                         Felelősségtudat                               Udvariasság
Következtetési képesség                Döntésképesség                              Irányítási készség
Kreativitás, ötletgazdagság             Érzelmi stabilitás,                            Kommunikációs rugalmasság
Rendezési képesség                       Stressztűrő képesség                      Konfliktus kezelés
Rendszer-szerű gondolkodás           Fejlődőképesség, önfejlesztés          Prezentációs készség
Eredményorientáltság                     Szorgalom, igyekezet                     Tömör fogalmazás készsége
Lényegfelismerés,                           Kockázatvállalás                            Közérthetőség
Nyitott hozzáállás                            Megbízhatóság                               Tolerancia
Intuíció, módszeresség                    Pozitív hozzáállás                           Empatikus képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd             Motiválhatóság,
Körültekintés, elővigyázatosság        Széles körű műveltség                   Meggyőzőkészség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása   Humán-reál kulturáltság                 Tág szociális mező
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A színjátszó csoport  művészeti vezetője, olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, színházi kultúrával, művészi igényességgel és kreativitással rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét.
Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s színjátszó előadások létrehozásával vegyen részt a tágabb közösség kulturális életének szervezésében.
- tréninget, műhelymunkákat vezet;
- önálló drámaelemzéseket tart;
- színi-előadásokat rendez;
- ismeri a hazai amatőr színjátszói életet;
- ért a közösségépítéshez, fejlesztéshez;
- tájékozott a fesztiválokról.
A színjátszó csoport művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:
- a tárgyalandó témák alaptételeit;
- a színháztörténet kiemelkedő alkotóit;
- a korstílusok fejlődéstörténetét;
- a főbb színházi alkotók munkásságát;
- a legegyszerűbb szerkesztési elveket;
- az alapműveket, a dramaturgia alapszabályait;
- az alapvető szcenikai törvényeket;
- a kiemelkedő alkotók módszereit.
Legyen jártas:
- a színházi alapfogalmak értelmezésében;
- a színháztörténeti korszakokra jellemző ismeretek alkalmazásában;
- a drámai művek elemzésében;
- a dramaturgiailag jelentős pontok meghatározásában;
- a dramaturgiai elemzésben;
- a nagy alkotók stílusának felismerésében;
- a színpadtechnikai ismeretek alkalmazásában.
A készség szintjén alkalmazza:
- elméleti ismereteit gyakorlati munkájában.
7.3. Személyes adottságok
- integráló és kommunikáló képesség
- tanulási készség
- informatikai eszközök megfelelő használata
- megbízhatóság, korrektség
- képzelőerő, realitás-érzék.
7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A művészeti vezető a színjátszó csoportnak és tagjainak alkotó tevékenységét irányítja menedzseli, olyan tehetséges emberek közösségében akik a versmondást a mozgáskultúrát és empátiát fejlesztő tevékenységekre fogékonyak. A hivatásos színházak, színpadok mellett leginkább a művelődési házak, általános művelődési központok, közösségi terek, alap-, közép- és felsőfokú tanintézmények, civil körök, szervezetek fenntartásában működnek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education