• EQF Home Page Icon

Qualification: nem hivatásos népdalkör művészeti vezetője

nem hivatásos népdalkör művészeti vezetője

Qualification Information

7.1. Kompetenciák
MÓDSZER                                SZEMÉLYES                           TÁRSAS kompetenciák
Hangképzés                             Hangfelismerés                      Karvezetés
Felfogóképesség                      Elhivatottság, elkötelezettség   Konfliktus kezelés
Népdaloktatás                         Fejlődőképesség, önfejlesztés   Prezentációs készség
Eredményorientáltság              Szorgalom, igyekezet              Tömör fogalmazás készsége
Nyitott hozzáállás                    Megbízhatóság                        Tolerancia
Intuíció, módszeresség            Vezetői alkalmasság                Együttműködés       
Ellenőrző-, értékelő képesség   Jó memória                           Empatikus képesség               Népművészet-ismeret             Széles körű műveltség        Motiválhatóság

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A népdalkör művészeti vezetője, olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, zenei és énekkari  kultúrával, művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a település és/vagy intézmény kisközösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s fellépések, előadások létrehozásával részt vesz a tágabb közösség kulturális életének szervezésében.

7.2.1. A népdalkör művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:
- a folklórtörténet legfontosabb korszakait,
- a korstílusok,  dialektusok fejlődéstörténetét,
- a főbb népzenei és népdal gyűjtő személyiségek munkásságát,
- a népzene, népének jellemzőit, szerkesztési elveit,
- a magyar és a szomszédnépek népdalkincsének alapműveit, társművészetek egymásra gyakorolt kölcsönhatásait,
- a kiemelkedő csoportok, közösségek, énekesek meghatározó népdalait.
7.3. Személyes adottságok:
- autentikus folklór és ének-zenei ismeret,
- integráló és kommunikáló képesség,
- kiérlelt, határozott zenei ízlés, hozzáértés,
- informatikai eszközök megfelelő használata,
- megbízhatóság, becsületesség.
7.4.    Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A népdalkörök művészeti vezetője olyan énektudással rendelkező, közösségi éneklést kedvelő személyiségekből szerveződő öntevékeny csoportokat vezet, amelyek legjellemzőbb működési helye a művelődési házak, általános művelődési központok, települési közösségi terek, alap-, közép- és felsőfokú tanintézmények, valamint egyéb civil formák.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education