• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana - 1. līm. prof. studijas

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis saskaņā ar profesijas standartu ir:

1. sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj konkurēt darba tirgū;

2. sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (tirdzniecības) un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj patstāvīgi risināt ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodrošināt un veikt namu pārvaldnieka funkcijas un pieņemt atbildīgus lēmums;

3. veidot studiju programmu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

Uzdevumi:

1. nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;

2. nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas namu pārvaldnieka darba uzsākšanai un veikšanai;

3. nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam;

4. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: latviešu valoda un svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda), vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā.

Costs: 

78 EUR mēnesī (neklātiene); 88 EUR mēnesī (tālmācība) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Juridiskās koledžas Valmieras filiāle
Provider Contact Info: 

Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV-4201
67508005
info@jk.lv
www.jk.lv/valmiera

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks