• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Navtika (Nautical studies)

Navtika (Nautical studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti profesionalno kompetentne in interdisciplinarno razgledane strokovnjake na področju pomorske navigacije s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje ladje oz. nadzor nad pomorsko plovbo skladno z mednarodno Konvencijo o standardih za usposabljanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (Faculty of Maritime Studies and Transport)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fpp.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fpp.uni-lj.si
Telefon: (+386) 05/6767-100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir navtike (VS) - diplomirana inženirka navtike (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. nav. (VS)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 006, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pot pomorščakov 004, Piran

Course location information:

Slovenija