• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Naturvidenskab og it

Naturvidenskab og it

Course Information

Du arbejder med matematiske, statistiske og datalogiske modeller af naturvidenskabelige problemer, ligesom du formulerer simuleringer af naturvidenskabelige processer og viser løsninger i form af grafer, billeder og video. Derudover får du dyberegående viden om et fagområde efter eget valg. Det kan fx være geografi, kemi, biologi eller fysik.Bacheloruddannelsen giver adgang til en af flere kandidatuddannelser. Du vil som færdiguddannet kunne søge job i fx højteknologiske virksomheder, hvor du arbejder med dataanalyse, modellering og simulering.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen i naturvidenskab og it lærer du at analysere og løse komplekse problemer ved hjælp af computere.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02