• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Nanoscience

Nanoscience

Course Information

På uddannelsen kan du studere alt fra nye former for kræftbehandling over brændselsceller, der omdanner brint til energi uden at forurene, til strømførende nanorør, der øger en computers hastighed.Bacheloruddannelsen giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for bl.a. medicinal- og hospitalssektoren, på miljøområdet eller inden for bioteknologi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Med nanoscience arbejder du med at udvikle nye materialer, ny medicin og miljørigtige produkter på et niveau, som kun er ca. tre gange større end et atom.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i nanoscience skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.Hvis du har kemi på C-niveau, kan du supplere op til B-niveau ved at tage et kursus før studiestart i september.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04