• EQF Home Page Icon

Nacionālais Europass centrs

Nacionālais Europass centrs

Information

Europass ir 5 standartizētu dokumentu kopums, kas sniedz iespēju skaidrā un viegli saprotamā formā uzrādīt un apliecināt gūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Europass mērķis ir atvieglot un veicināt Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanos Eiropā mācību un darba nolūkos. 2005. gadā šie dokumenti tika ieviesti visā Eiropas Savienībā un šobrīd ir pieejami 27 Eiropas valodās.

Reference Data

Category:
Location: