• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister pridobi poglobljeno znanje s področja tekstilij in oblačil, poglobljen raziskovalni pristop k študiju hitro razvijajočih se tehnologij na področju tekstilne in oblačilne dejavnosti, usposobljenost za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod idr. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je razširjanje in poglabljanje znanja diplomantov dodiplomskega programa o projektiranju tekstilij in oblačil ter njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod. Študij je usmerjen v načrtovanje sodobnih tekstilij in oblačil z visoko dodano vrednostjo, zlasti v izdelavo tekstilij in oblačil za posebne vrste uporabe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študij prve stopnje na področju naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen štiriletni univerzitetni študij prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja; kandidatom se na magistrskem študiju prizna 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske deklaracije na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja,
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je študent pred vpisom opravil študijske obveznosti iz Matematike 1 (12 kreditnih točk), Fizike (12 kreditnih točk), Kemije 1 (6 kreditnih točk), Kemije 2 (6 kreditnih točk) in Vlaken (12 kreditnih točk) po programu univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija, s katerim se prijavljate za vpis.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti - če jih pogoj za vpis zahteva.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: tekstilstvo, materiali in programov v mreži AUTEX. Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki NI tekstilstvo ali materiali. Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z naslednjih strokovnih področij: tekstilstvo, materiali in programov v mreži AUTEX. Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z drugih strokovnih področij, ki NI tekstilstvo ali materiali. Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
MERILO ZA PREHOD: Učni uspeh v predhodnem izobraževanju.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ntf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ntf.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister tekstilni inženir - magistrica tekstilna inženirka
Other Qualification Awarded Term:

mag. tekst. inž.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija