• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Nýsköpunar- og listabraut (15-60-3-6) stúdent

Nýsköpunar- og listabraut (15-60-3-6) stúdent

Course Information

Nýsköpunar- og listabraut er bóknámsbraut þar sem lögð er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar sem eru listgreinar, hönnun og nýsköpun ásamt greinum tengdum viðskiptum. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja Nýsköpunar- og listabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi, sér í lagi innan hugvísinda og lista. Sérstök áhersla er lögð á að efla skapandi hugsun, frumkvæði og lausnarhæfni nemenda.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
None
More Info: 

Frjálst val eru 20 einingar í allt, fjórir fimm eininga áfangar að eigin vali. Þó þarf að gæta þess að kröfum um fjölda eininga á hæfniþrep sé uppfyllt.

NQF Level: 
3
Start Date: 
Aug. 19, 2016
Access requirements: 

Inntökuskilyrði á Nýsköpunar- og listabraut er grunnskólapróf og lágmarkseinkunnin 6 eða hæfnieinkunn B í íslensku, ensku og stærðfræði. Ef fleiri umsóknir berast en skólinn getur tekið við verður tilgreint á heimasíðu hans hvernig inntöku nemenda er háttað.

Costs: 

ISK

Credits: 

207

Provider Information

Provider Name: 
Verslunarskóli Íslands