• EQF Home Page Icon

Qualification: növényvédelmi szakmérnök

növényvédelmi szakmérnök

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

* növényi kártevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, vezetése,

* üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátása,

* járványok és gradációk előrejelzése, a kártétel létrejöttének megelőzése, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerése,

* növény-egészségügyi hatások elemzése,

* karantén védekezés lefolytatása,

* környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása és megvalósítása,

* új növényvédelmi módszerek adaptálása és továbbfejlesztése,

* a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazása,

* integrált növényvédelem megvalósítása,

* az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódás,

* kutatási feladatok megvalósítása,

* környezetvédelmi előírások betartása és érvényesítése.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismeretek,

* a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,

* műszaki, technológiai ismeretek,

* növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,

* szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete.

Személyes adottságok:

* problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás,

* környezet iránti tudatosság és felelősség,

* a környezetvédelmi előírások betartása,

* a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,

* szakmai felelősségtudat,

* a rendszeres szakmai továbbképzés iránti igény,

* alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A növényvédelmi szakmérnökök ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Ennek megfelelően alkalmasak adott gazdaságban vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére. Alkalmasak növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató, fejlesztő tevékenységre.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education