• EQF Home Page Icon

Qualification: német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

Qualification Information

A képzés célja:

Ezen szakirányú továbbképzés keretében a hallgatók egyrészt a német jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva.
A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a német nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

   Szakfordítói kompetenciák:
- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás;
- segédkönyvek használata;
- logikai kapcsolatok reprodukciója;
- szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven;
- kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás;
- fordítói szoftverek ismerete;
- az adott (német, illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete.
    Szakfordítói tudáselemek:
- fordításmódszertan;
- műfaj- és stílusismeret;
- kultúra, kontrasztív országismeret;
- Európai Uniós tanulmányok;
- szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások ismerete.
Szaktanácsadói kompetenciák és tudáselemek:
- az adott jogrendszerek megfelelő ismerete;
- áttekintési és rendszerező képesség;
- az adott ország (Németország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása.

Személyes adottságok, készségek:
- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás;
- segédkönyvek használata;
- áttekintési és rendszerező képesség;
- problémamegoldó, önálló gondolkodás.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés résztvevői számára olyan munkalehetőségek nyílnak meg, amelyek az idegen nyelv (szakfordítói képességek) használatát, valamint az analitikus, problémamegoldó szemléletmód alkalmazását igénylik.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education