• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Musikkurs

Musikkurs

Course Information

Vi ser mångfald som en stor tillgång och försöker skapa en miljö där alla har möjlighet att ta plats och utvecklas så mycket som möjligt, bland annat genom att arbeta aktivt med genusperspektiv.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-14

Provider Information

Provider Name: 
Åsa folkhögskola
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Åsa folkhögskola, SE 640 24 Sköldinge, info@asafolkhogskola.se, http://www.asa.fhsk.se/

Course Locations

Reference Data

Course address:

Åsa folkhögskolaSE 640 24 Sköldinge