• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Musiikin osaamisala

Musiikin osaamisala

Course Information

Musiikkialalla työskentelevillä on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet musiikkialan eri tehtäviin sekä itsenäiseen työskentelyyn esiintymis- ja työtilanteissa. Musiikillisen osaamisen lisäksi työtehtävät edellyttävät työmenetelmien hallintaa, työvälineiden käyttötaitoa sekä esitettävän ohjelmiston taustan ja esitysympäristön tuntemusta. Lisäksi musiikkialan ammattilaisen on oltava yhteistyökykyinen ja taitava organisoija. Hyvät vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot ovat avuksi vaihtelevissa työtilanteissa. Muusikko pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen.

Helsingin Konservatorio on keskittynyt klassiseen musiikkiin. 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
07.08.17
Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Helsingin Konservatorio
Provider Contact Info: 

konservatorio@konservatorio.fi
09 5860 5868
09 5860 580
Ruoholahdentori 6, 00180, HELSINKI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Muusikko
Qualification awarded description:

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut ilmaisee itseään selkeästi ja luottamusta herättäen, markkinoi osaamistaan ja suorittaa työtehtävät asiakkaan näkemykset huomioiden. Hän pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen. Tietoteknisten perustyökalujen lisäksi hän käyttää työtehtäviinsä liittyviä tietotekniikan erityissovelluksia.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ruoholahdentori 6, 00180, HELSINKI