• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista (biokemia, genetiikka, solubiologia ja mikrobiologia).
 • Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka sisältävät mm. bioinformatiikkaa, biokemiaa, genetiikkaa, fysiologiaa ja ravitsemustieteitä ja solu- ja kehitysbiologiaa.
 • Opinnoissa on paljon laboratoriokursseja, jotka auttavat sitomaan teoriatietoa käytäntöön. Opintoihin kuuluu myös aineopintoja tukevia kemian ja menetelmätieteiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja.
 • Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa tai jopa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.

Lisätietoa opintojen sisällöstä: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/molekyylibiotieteiden-kandiohjelma/opiskelu/opintojen-sisalto-ja-rakenne

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 65, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
P.O. Box 65
00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140
PB 65, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Laboratoriomenetelmien ja tietotekniikan kehittymisen myötä biologisen tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa vahvan pohjan tämän tiedon soveltamiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

 • Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi
 • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit
 • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
 • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
 • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
 • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
 • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä

Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinto antaa kelpoisuuden lukuisiin bioalan maisteriohjelmiin (ks. Maisteriohjelman valinta) ja tätä kautta valmiuden mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin mm. yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Yhteisen molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sekä biotekniikan instituutti.

Lisätietoa koulutusohjelmasta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/molekyylibiotieteiden-kandiohjelma