• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Molekylærbiologi

Molekylærbiologi

Course Information

Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer.

Som færdiguddannet kandidat vil du ofte komme til at arbejde som forsker ved forskningsinstitutioner, i medicinalindustrien eller i hospitalsvæsnet. Men du kan også finde beskæftigelse inden for undervisning, rådgivning og forvaltning.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På kandidatuddannelsen undersøger du proteiners opbygning og funktion, geners struktur og organismers immunforsvar.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Universitet (RUC)
Provider Contact Info: 

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04