• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Miljøteknolog

Miljøteknolog

Course Information

Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord og industri og lærer om produktion, forsyning og udvikling samt om rådgivning og forvaltning. På energiområdet arbejdes der fx med energioptimering og med forskellige energiformer.Efter endt uddannelse kan du fx søge ansættelse i produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige eller kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen til miljøteknolog giver dig en bred viden inden for miljø og energi. Du lærer at arbejde med bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.

NQF Level: 
5
Access requirements: 

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:En studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med biologi C, kemi C og matematik CEn erhvervsuddannelse til elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik), procesoperatør, smedeuddannelsen (med specialer) eller vvs-uddannelsen samt biologi C, kemi C og matematik CBemærk: Fag som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Cphbusiness Laboratorie og Miljø (cph Hillerød)
Provider Contact Info: 

Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød

Course Locations

Reference Data

Course address:

Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Hasselager Alle 8, 8260 Viby J

Course location information:

DK04