• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Miljøkemi og sundhed

Miljøkemi og sundhed

Course Information

Du har mulighed for at specialisere dig i fx giftige stoffers miljøpåvirkning af organismer, der lever i vandet, eller med forurenende stoffer i atmosfæren.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med bl.a. forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, med rensning af affald eller med genbrug. Du kan finde arbejde i både private virksomheder og i offentlige styrelser eller ministerier.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
More Info: 

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, undersøger du, hvad der sker i naturen og i mennesker, når de udsættes for skadelige stoffer, og du arbejder med, hvordan man kan undgå de uheldige effekter.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02