• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Militārā vadība un drošība - Prof. mag. studijas

Militārā vadība un drošība - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

Izglītot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā.

Paaugstināt virsnieku profesionālo kompetenci, lai viņi spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās.

Studiju programmas uzdevumi:

Sniegt studentiem mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un izkopt prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā.

Sekmēt vecāko virsnieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi militārās vadības un drošības jautājumos.

Iemācīt zinātniski pētnieciskā darba metodoloģiju, lai vecākie virsnieki spētu veikt stratēģiska līmeņa problēmu analīzi un to pasniegt zinātniska raksta formā.

Pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai spētu kvalitatīvi strādāt starptautiskajā militārajā vidē.

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 gadi

Access requirements: 

Studiju programmā var iestāties Latvijas Republikas NBS, NATO, Eiropas Savienības un Partnerattiecības mieram (Partnership for Peace – PfP) valstu virsnieki, kuri ir BALTDEFCOL JCGSC klausītāji (Joint Command and General Staff Course – Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss) vai ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai BALTDEFCOL SSOC (Senior Staff Officer Course – Vecākā štāba virsnieka kurss), vai ir pielīdzināta ārvalstīs iegūtā vecākā virsnieka militārā izglītība (attiecas tikai uz Latvijas NBS vecākajiem virsniekiem); ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai BALTDEFCOL SSOC un pilda dienesta pienākumus BALTDEFCOL (attiecas tikai uz ārvalstu bruņoto spēku vecākajiem virsniekiem).
Iepriekšējā izglītība – 1) vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība; 2) Latvijas augstākajai izglītībai pielīdzināta ārvalstīs iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība. Jāiesniedz maģistra darba tēmas pieteikums latviešu vai angļu valodā.

Grants: 

Studējošais mācību laikā saņem atlīdzību – karavīra mēnešalgu un karavīram paredzētās sociālās garantijas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Provider Contact Info: 

Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014
67076883 (rektors); 67076872
naa@mil.lv
www.naa.mil.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs militārajā vadībā un drošībā