• EQF Home Page Icon

Qualification: mikrobiológus

mikrobiológus

Qualification Information

A képzés célja önálló mikrobiológiai kutatómunka, továbbá ipari-biotechnológiai tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmas, a mikrobiológia legszélesebb területén szerzett szakmai ismeretekkel rendelkező mikrobiológus szakemberek képzése.

 

A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek:

– a mikrobiológia, ezen belül a virológia, a bakteriológia, az algológia, a protisztológia, valamint a mikológia alapvető területeiről (a mikroorganizmusok általános felépítéséről, anyagcsere sajátosságairól, rendszeréről, filogenetikai diverzitásáról, természetes környezetekben való előfordulásáról, a globális anyagforgalmi folyamatokban betöltött szerepéről és más élő szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszeréről), a mikrobiológiai kutatások alapvető módszereiről,

– a mikroorganizmusok szerepéről és jelentőségéről a humán, az állati és a növényi fertőzési folyamatokban, a klinikai mikrobiológia, a járvány- és a közegészségügy vonatkozásában;

– a mikroorganizmusok élelmiszeripari célú hasznosításával kapcsolatban és a tartósítási eljárásokról;

– a gyógyszeripari biotechnológiai eljárásokra és fejlesztési technikákra vonatkozóan;

– az alkalmazott mikrobiológia (környezeti állapotelemzés, minősítés és kockázatbecslés, környezetvédelmi biotechnológiák tervezése és kivitelezése) területéről.

 

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:

– mikrobiális taxonómiai, biotechnológiai alap- és alkalmazott kutatások tervezésére és kivitelezésére;

– természetes környezetek mikrobiális ökológiai állapotának felmérésére és jellemzésére, ennek alapján természet-, illetve környezetvédelmi, mező- és erdőgazdasági döntés-előkészítési, beavatkozási tervezési munkálatokban való hatékony részvételre;

– klinikai mikrobiológia (bakteriológia, mikológia, parazitológia, virológia) alap- és alkalmazott kutatási feladatainak ellátására;

– élelmiszeripari tartósítási módszerek fejlesztésére, a fermentált élelmiszerek előállításának laboratóriumi és ipari méretű tervezésére, ellenőrzésére, élelmiszeripari minőségbiztosítási feladatok ellátására;

– mikrobiális eredetű gyógyszeripari, illetve mikrobákkal végzett transzformációs termékek előállításában laboratóriumi és ipari szintű kutatási-fejlesztési, gyártási, minőségbiztosítási feladatok végzésére;

– környezetvédelmi biotechnológiákat alkalmazó ipari és kármentesítési folyamatok irányítására, felügyeletére, továbbfejlesztésére.

 

A szakképzettség végzéséhez szükséges személyes adottságok, készségek: 

– kreativitás, rugalmasság, problémafelismerő és -megoldó készség; 

– önálló döntéshozó képesség; 

– tanulási készség és jó memória; 

– információ-feldolgozási képesség; 

– környezettel szembeni érzékenység, 

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 

– kezdeményező képesség, személyes felelősségvállalás; 

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; 

– manualitási és mérési készségek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education