• EQF Home Page Icon

Qualification: mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök

mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnökök képzése, akik képesek az elsajátított természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdaságtudományi ismeretek szintetizáló alkalmazására.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és környezettudományi, valamint gazdasági ismeretek;
 • a víz megjelenési formáival, mozgásával és hasznosításával kapcsolatos jelenségek, illetve törvényszerűségek;
 • a víz élettér szerepének és a vízminőség kapcsolatának összefüggései;
 • a harmonikus környezet kialakításának és megőrzésének ismeretei.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • problémafelismerő és megoldó képesség,
 • kreativitás,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • környezetvédelmi előírások betartása,
 • mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
 • szakmai felelősségtudat,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzési után vezetői feladatok ellátására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a klimatikus jelenségek felismerésére, a vízmozgás törvényszerűségeinek elemzésére, illetve a mezőgazdasági termelési feltételek és követelményeknek megfelelő vízháztartás kialakítására,
 • a vízgazdálkodáson belül választott, speciális területi egységek művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,
 • a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
 • az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
 •  környezetvédelmi előírások érvényesítésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education