• EQF Home Page Icon

Qualification: mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

Qualification Information

Kompetenciák (egyéni és társas):
Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek.

A szakképzettség alkalmazásának környezete
Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei.

A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:
- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)
- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)
- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)
- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel)

A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére:
- a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére
- a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére
- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat tevékenységének irányítására

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education