• EQF Home Page Icon

Qualification: Metsanduse spetsialist, tase 5

Metsanduse spetsialist, tase 5

Qualification Information

Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5.

Metsanduse spetsialist, tase 5 inventeerib metsa, planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamine, puiduvarumine, puidu vedamine, puidu hakkimine ja metsaparandus.
Metsanduse spetsialist suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega.
Metsanduse spetsialisti kutse sisaldab metsur, tase 4 kompetentse.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5
Awarding body: 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit